Dostali jste dopis? Zavolejte nám!
226 281 281

O nás

Kancelář Medius S.A. je dynamicky se rozvíjející společnost v oblasti řízení pohledávek v Evropě. Naše činnost je zaměřena především na nákup hromadných spotřebitelských pohledávek, zejména ve finančním a telekomunikačním oboru. Pomáháme podnikatelům při správě pohledávek a poskytujeme kreativní, výhodná a bezpečná řešení. Řádně pracujeme pro úspěch našich Zákazníků. 

Na vznikající problémy reagujeme okamžitě, a díky jejich podrobnému posouzení jsme schopni nabídnout pouze účinná řešení, která jsou plně přizpůsobena potřebám Klienta. Jednáme uvážlivě, rychle a efektivně.

Od června 2012 akcie Kanceláře Medius S.A. jsou kótovány na Burze trhu NewConnect.

Mise
Mise

Poskytování kreativních, inovativních a bezpečných řešení v oblasti řízení pohledávek.

Vize

Vize

Kancelář Medius S.A. se snaží získat postavení důvěryhodného obchodního partnera pro Partnery a stabilní a atraktivní investice pro Investory.

Burza

Kancelář Medius S.A. je kótována na trzích NewConnect a Catalyst

NewConnect – organizovaný trh Burzy cenných papírů ve Varšavě, vedeny mimo regulovaný trh v podobě alternativního systému obchodování. Trh vznikl 30. srpna 2007 a připojil se k podobným evropským platformám, jako jsou First North skupiny OMX nebo AIM v Londýně. V současné době je na trhu kótovaných přes 440 společností s celkovou kapitalizací přes 10 mld. PLN.

NewConnect je moderní trh financující mladé, dynamické a perspektivní podniky. NC z jedné strany poskytuje pro malé a střední společnosti možnost získání finančních prostředků v krátké době, a to emisí cenných papírů. Z druhé strany zpřístupňuje pro investory investiční platformu, která sdružuje ověřené autorizovanými poradci podniky s velkým růstovým potenciálem. Nový trh, kterým je NewConnect, vyplnil kapitálovou mezeru a rozšířil sortiment dostupných zdrojů financování. Možnost emise cenných papírů na trhu NewConnect využilo přes 400 společnosti a získaly tím téměř 1,4 mld. PLN pro rozvoj podniků.

Kancelář Medius S.A. debutovala na trhu NewConnect 13. června 2012

Catalyst – organizovaný trh s dluhopisy na obchodních platformách Burzy cenných papírů a BondSpot. Trh vznikl 30. září 2009 a podle údajů FESE je druhým po CEESEG Vienna trhem s dluhopisy ve Střední a východní Evropě z hlediska počtu emisí uvedených na trh. V současné době je na trhu 174 emitentů, kteří emitovali přes 620 mld. PLN.

Trh Catalyst je platformou, která spojuje přednosti regulovaného trhu a alternativního systému obchodování. Catalyst z jedné strany umožňuje podnikatelům diverzifikaci zdrojů financování a vstup na veřejný trh. Z druhé strany poskytuje pro investory možnost vložit své úspory do méně rizikových nástrojů než akcie – dluhopisů, na transparentním a regulovaném trhu. Možnost emitovat dluhové nástroje využily doposud 174 subjekty, které emitovaly celkem 450 série nástrojů.

Kancelář Medius S.A. debutovala na trhu Catalyst 13. června 2013